Matice slezská je nepolitické občanské sdružení, jehož posláním je především šíření osvěty na území českého Slezska, napomáhání vzdělání zde žijících obyvatel po stránce kulturní a sociální, spolupráce při záchraně a ochraně památek přírodních i kulturních, uchování a rozvíjení tradic českého Slezska jako třetí historické země českého státu.

Matice slezská je česká zájmová a kulturní organizace, jenž si dává za cíl uchovávání a podporu dějin umění a historické a kulturní tradice českého Slezska, provádí činnost přednáškovou, publicistickou, vydavatelskou i zájezdovou, pomáhá vědeckým a kulturním institucím v jejich práci se slezskou tématikou. Matice slezská udržuje styky s obdobnými organizace v Horním i Dolním Slezsku v Polské republice a v dalších zemích.

  

Historie

 • 1877 - Založena Matice opavská v Opavě prof. Vincencem Praskem, redaktorem Janem Zacpalem a dalšími českými vlastenci.
 • 1880 - Matice opavská (MO) z vlastních prostředků zakoupila jako své sídlo dům v centru Opavy na Rybím trhu - dnes Matiční dům.
 • 1883 - Vznikají odbory MO v městech a obcích, v Opavě zásluhou MO otevřeno první české gymnázium ve Slezsku.
 • 1898 - Založena Matice osvěty lidové pro Těšínsko.
 • 1895 - V Matičním domě vzniklo Muzeum Matice opavské.
 • 1919 - Působnost MO rozšířena na celou západní část československého Slezska.
 • 1937 - Matice opavská měla na vrcholu svého působení 85 místních odborů se 7 425 členy.
 • 1938 - Po obsazení Opavy německou armádou (8.10.) bylo sídlo MO přemístěno do Slezské Ostravy a v následujícím roce byla MO s dalšími organizacemi sloučena do Národní matice v Praze.
 • 1943 - Národní matice byla rozpuštěna Říšským protektorem.
 • 1945 - Z iniciativy svých předválečných členů MO v srpnu obnovila činnost.
 • 1948 - MO ukončila nuceně činnost a spolu s majetkem ji předala Slezskému studijnímu ústavu v Opavě.
 • 1968 - Obnovení činnosti Matice opavské a po splynutí s Maticí osvěty lidové pod novým názvem Matice slezská. (MS) s působností na historickém území Českého Slezska.
 • 1969 - MS uspořádala Shromáždění slezského lidu na Ostré hůrce ke stému výročí prvního tábora lidu (12.9.1869).
 • 1972 - Násilně ukončena činnost Matice slezské.
 • 1989 - V prosinci znovu obnovena činnost Matice slezské, následně vznikají místní odbory a oblastní výbory pro Opavsko a České Těšínsko
 • 1990 - Navrácení Matičního domu, 19. května uspořádáno opět Shromáždění slezského lidu na Ostré hůrce, ustaven Ústřední výbor Matice slezské
 • 1995 - Po náročné rekonstrukci znovu otevřen Matiční dům v Opavě
 • 1998 - Matice slezská je hlavním organizátorem Setkání slezského lidu k 80. výročí vzniku samostatného československého státu na Ostré hůrce. Opavský primátor Jan Mrázek zde oznámil vytvoření Euroregionu Silesia.
 • 2007 - Matice slezská řadou akcí oslavila 130. výročí své předchůdkyně Matice opavské. V červnu byla v upraveném sklepním prostoru Matičního domu otevřena Matiční restaurace.

 

u p o z o r n ě n í

Distancujeme se od internetové domény www.maticeslezska.cz, na které propaguje svou činnost "Sdružení obcí Mikroregion Matice Slezská", které nemá s Maticí Slezskou nic společného!!

Kalendář akcí

38. Těšínský vokální festival

04.06.2011 16:00
Český Těšín, v Evangelickém kostele Na Rozvoji, v sobotu 4.června 2011 od 16:00 hodin. V jeho programu vystoupí:      - PS Gymnázia Olgy Havlové , Ostrava-Poruba,      - PS Háj ve Slezsku,      - PS Carmen, Zábřeh na...

První čs. odboj, čs. legie, Sedmidenní válka o Těšínsko (přednáška J.Frarcírka)

14.06.2011 17:00
Český Těšín, Literární kavárna NOIVA, Hlavní ul., dne 14. června 2011 v 17:00 hodin. V rámci projektu "Těšínsko v nás" se uskuteční  přednáška člena Československé obce legionářské Jiřího Frarcírka, která se dotýká naší novodobé vojenské historie a Těšínska. Tento...

Váleční veteráni Těšínska na západní frontě II. světové války (přednáška PhDr. Petra Mayera)

28.06.2011 17:00
Český Těšín, Literární kavárna NOIVA, Hlavní ul., dne ˇ28. června 2011 v 17:00 hodin. V rámci projektu "Těšínsko v nás" se uskuteční  přednáška PhDr. Petra Majera "Váleční veteráni Těšínska na západní frontě II. světové války" .  

Festival Na Pomezí

02.07.2011 15:00
Dolní Lomná, Národopisný areál MS, dne 2. července 2011 od 15:00 hodin. Dne 2. 7. 2011 pořádá Matice slezská v Dolní Lomné tradiční, již 19. ročník Festivalu na pomezí v krásném přírodním areálu na soutoku Křínova a Lomňanky.. Sobotní galaprogram zahájí v 15 hodin gorolgrassová kapela BLAF...

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.